1. Mục đích: 

– Quy trách nhiệm rõ ràng cho bộ phận, đơn vị và cá nhân vi phạm quy trình nghiệp vụ tại 6868 Logistics.

– Hướng dẫn các đối tượng liên quan đến việc bồi thường nhằm giải quyết bồi thường kịp thời cho khách hàng khi xảy ra thiệt hại.

  1. Phạm vi áp dụng: 

– Áp dụng đối với những thiệt hại của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ của 6868 Logistics.

  1. Điều kiện, chính sách bồi hoàn:

– Trường hợp đóng phí bảo hiểm hàng hóa: Khi quý khách hàng đóng phí bảo hiểm hàng hóa từ 1% đến 3% giá trị hàng hóa thỏa thuận với 6868 Logistics, chúng tôi sẽ bồi hoàn 100% giá trị hàng hóa lỗi khi xảy ra sự cố thất lạc, hao hụt hàng hóa.

– Trường hợp không đóng phí bảo hiểm hàng hóa:

Với sản phẩm hàng hóa 6868 Logistics trực tiếp hỗ trợ tìm nguồn thương mại phía 6868 Logistics, chúng tôi sẽ phân tách trách nhiệm:

  • Lỗi, hao hụt hàng hóa đến từ phía nhà cung cấp, bên 6868 Logistics sẽ có trách nhiệm hỗ trợ khách hàng khiếu nại với phía nhà cung cấp
  • Lỗi đến từ phía vận chuyển hàng hóa (Tình trạng đóng kiện không còn nguyên vẹn, móp méo, thất lạc) 6868 Logistics sẽ bồi hoàn 100% giá trị vận chuyển hàng hóa.
  1. Không bồi hoàn với các trường hợp sau:

– Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm hợp đồng của người sử dụng dịch vụ hoặc do đặc tính tự nhiên vốn có của sản phẩm vận chuyển (VD như đặc tính hóa học, vật lý biến chất, biến dạng do thời gian).

– Người sử dụng dịch vụ bưu chính không chứng minh được việc gửi và hao hụt, hư hỏng hàng hóa.

– Hàng hóa đã được giao và người nhận không có ý kiến khi nhận hàng.

– Thất lạc hàng hóa do lỗi về cung cấp thông tin, thực hiện quy trình gửi nhận hàng đến từ người gửi.

– Hàng dễ vỡ, không được đóng gói đảm bảo tiêu chuẩn.

– Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật (thiên tai, địch họa, hỏa hoạn).